Program

Program ramowy Kongresu MEATing 2020*

26. maja 2020 r.
BLOK nr 1
Marketing produktu, a Prawo żywnościowe

Sesja wprowadzająca

  • „Bez konserwantów”, „bez glutaminianu”, „bez fosforanów”, „bez laktozy” i inne „negative claims”, a aktualne interpretacje.
  • Oznakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO – nowe regulacje krajowe.
  • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w praktyce rynkowej.

Katarzyna Szatkowska
Technolog żywności i specjalista ds. prawa żywnościowego w Centrum Znakowania Żywności (www.CentrumZZ.pl). Absolwentka technologii żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz biotechnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w zakresie etykietowania środków spożywczych, projektowaniu nowych produktów i ich marketingu oraz ocenie bezpieczeństwa. Na co dzień pomaga podmiotom branży spożywczej w licznych kwestiach związanych z prawem żywnościowym.

Prezentacje Partnerów Kongresu

BLOK nr 2
Wyzwania dla branży przetwórstwa mięsa

Tematyka:

  • Opakowania dla branży przetwórstwa mięsnego.
  • Wymagania stawiane przez handel.
  • Najnowsze rozwiązania dla branży mięsnej.

Prezentacje Partnerów Kongresu

BLOK nr 3
Jakość i bezpieczeństwo przetworów mięsnych

Tematyka

  • Kultura Jakości.
  • Zafałszowania żywności.
  • Higiena procesu produkcyjnego.

Prezentacje Partnerów Kongresu

DEBATA
Quo vadis branżo mięsna? Zmiany na rynku – szanse czy zagrożenia?
GALA
Uroczysta Gala podsumowująca Kongres – DRESS CODE: Business smart
<- Zgłoś swój udział w Kongresie

*Organizator Kongresu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.